Удосконалення професійних навичок для вчителів, вихователів, батьків та керівників освітніх закладів у побудові навчально-виховного процесу на основі гуманістичних орієнтирів.

Поглибити знання про філософію освіти орієнтованої на гармонійний розвиток кожної дитини. Утвердити необхідність змін як показник соціальних перетворень.

Розвинути уміння:

- моделювати способи індивідуального навчання,

- створювати розвиваюче навчальне середовище,

- організувати діалогічну взаємодію вчителя з учнями,

- моделювати проектно-тематичну діяльність усіх учасників навчально-виховного процесу,

- створення програми збалансованого читання,

- організація науково-дослідної діяльності учнів,

- математика навколо нас,

- оцінювання досягнень учнів без оцінок на основі спостережень та створення портфоліо,

- як залучити батьків та членів родини до співпраці.

Форма організації – тренінг за модулями по 1,5 години з перервою, які можуть вибирати самі учасники. Повний курс – 24 години, 7 модулів

Проведення тренінгів основані на принципах активного навчання дорослих.

Умови проведення: кількість учасників до 10 осіб, тривалість від 3 до 6 годин, учасники забезпечуються матеріалами, необхідними для роботи, методичною літературою.

Особливості – зручний час без відриву від основної роботи

Волченкова Галина Миколаївна – досвід роботи 45 років від вчителя, заступника директора, методиста, викладача в післядипломній освіті до наукового співробітника лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України. Консультант, методист освітніх проектів: Крок за кроком, Дебати, Уповноважена освіта, Критичне мислення, Навчання дорослих, Громадянська освіта та інші.

 

Модуль №1 (3 години)

Тема: Інноваційні процеси в освіті та відгуки на них

І. Вступне слово. Знайомство з учасниками та їх очікування (10хв.)

ІІ. Інноваційні процеси в освіті: гуманізація навчально-виховного процесу в школі, демократичні цінності освіти, інноваційні програми (45хв.)

ІІІ. Готовність вчителя до змін: рівні комфорту при набутті нових знань, мотивація дорослих до змін (35хв.)

ІУ. Основні принципи побудови програм, орієнтованих на дитину (загальний огляд): (1,20хв)

 • індивідуальний підхід (способи навчання),
 • забезпечення права вибору,
 • створення розвиваючого середовища,
 • організація діалогічної взаємодії вчителя з учнями,
 • моделювання проектно-тематичного навчання,
 • оцінювання без оцінок на основі спостережень

У. Підсумки (10хв.). Всього – 3 години з перервами

 

Модуль №2 ( 3 години)

Тема: - моделювання способів індивідуального навчання

Цілі і завдання: поглибити знання концепції індивідуального навчання, ознайомитися з концепцією ТМІ (теорія множинного інтелекту), розглянути різні способи навчання, спланувати урок з урахуванням різних типів інтелекту.

Очікувані уміння від учасників: у процесі роботи учасники зможуть:

 • Зрозуміти основні складові концепції індивідуалізації навчально-виховного процесу;
 • Апробувати такі поняття як ТМІ, способи навчання
 • Навчитись формувати групи для активної взаємодії і співробітництва
 • Уміти розробляти різні види діяльності для індивідуального навчання

І. Знайомство з планом роботи. Вироблення правил, очікування.

ІІ. Вимоги до навчальних програм, орієнтованих на дитину

 • Концепція індивідуалізації навчально-виховного процесу
 • Види стратегій індивідуального навчання

ІІІ. Теорія множинного інтелекту

ІУ. Різні типи інтелекту

У. Способи навчання за концепцією ТМІ

УІ. Планування уроку з урахуванням різних типів інтелекту та способів навчання

УІІ, Підсумки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Модуль №3 ( 6 години)

Тема: - організація розвиваючого навчального середовища з метою забезпечення права вибору та реалізації індивідуального підходу

Цілі і завдання:

Очікувані уміння: у процесі роботи учасники зможуть: отримають знання та навички про те, що для гармонійного розвитку дитини вчителям необхідно створити відповідні розвивально-пізнавальні умови, а саме навчальне середовище

І. Визначення пріоритетних ключових понять у навчанні дітей молодшого шкільного віку

ІІ. Організація класу орієнтованого на дитину

 • Розвиваюче навчальне середовище
 • Перелік вимог , яким має відповідати класна кімната
 • Як використати стіни класу для активного навчання
 • Проведення ранкових зустрічей як форма активізації робочого дня

ІІІ. Роль вчителя у створенні умов для гармонійного розвитку дитини

ІУ, Організація діалогічної взаємодії вчителя з учнями

У. Підсумки : Що нового дізналися?

    

Модуль №4 (6 години)

Тема: проектно-тематична діяльність навчально-виховного процесу,

Цілі і завдання:.

Очікувані уміння від учасників: у процесі роботи учасники зможуть:

І. Очікування.

ІІ. Концепція тематичного навчання для дітей віком 6-7 років

Головні елементи тематичного навчання:

 • Планування роботи
 • Міні-уроки
 • Спільне вивчення
 • Інтелектуальна павутинка

ІІІ. Особливості викладання базових дисципліН – інтегроване навчання

 • Навчання грамоти
 • Мистецькі навички першокласника
 • Математика сьогодні
 • Наукові пізнання
 • Соціальне навчання

ІУ. Підсумки

 

Модуль№5 (3 години)

Тема: оцінювання без оцінок

І. філософські міркування про педагогіку не насилля

 • Типи оцінки діяльності учнів
 • Збирання інформації
 • Папки-портфоліо

ІІ. Оцінювання шляхом спостереження

 • Різні Форми порт фоліо
 • форми самооцінки
 • форма ведення спостереження за розвитком дитини

ІІІ. Підсумки

 

Модуль № 7 (3 години)

Тема: Залучення батьків та інших дорослих до роботи в класі

Очікування

І. Головні цілі та завдання щодо співпраці з дорослими

 • Моделювання процесу знайомства з батьками

ІІ. Батьки та інші дорослі – помічники вчителя, асистенти у програмі початкової освіти

ІІІ. Стратегії залучення та заохочення дорослих

 • Поради про співробітництво

ІУ. Роль батьків як захисників інтересі дитини

У. Навчання батьків

УІ. Використання ресурсів громади

УІІ. Підсумки. Святкування досягнень

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

Нету имени
Введите ваш телефон
Неверный Ввод

Copyright 2024. Хостинг сайтов